Начало
За нас
Модул 1
Модул 2
 

Последни Новини

 

В резултат на два успешни проекта от конкурсната сесия на ФНИ за създаване на Центрове за върхови научни постижения, в края на 2008 г. бе сключен договор за създаване на Национален център за нови материали UNION. Базова организация е Институтът по обща и неорганична химия към БАН, а координатор e ст.н.с. І ст. дхн К. Хаджииванов.

Новият център беше официално открит на 21 февруари 2009 г. и се състои от два модула. Модул 1 «Център за съвременни материали» обединява изследователски екипи от две научни институции – Институт по обща и неорганична химия  при БАН и Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Двете институции са равноправни партньори в консорциума. Координатор на Модул 1 е ст.н.с. І ст. дхн К. Хаджииванов. Модул 2 «Нови материали за медицината и фармацията» включва изследователи от Института по полимери на БАН (базова организация) и от Фармацевтичния и Медицинския факултети на Медицинския Университет, София. Координатор на модула е ст.н.с. І ст. дхн К. Троев.