Начало
За нас
Модул 1
Модул 2
 

Последни Новини
08.04.2009

Работна Среща на Модул 2

  

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт по полимери

Фонд “Научни изследвания”

 

 

Национален център за нови материали UNION

Модул 2 Нови материали за медицината и фармацията

 

 

Уважаеми колеги,

 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на първата работна среща на Модул 2 към Националния Център за Нови Материали - UNION, която ще се състои на 14 април 2009 г. (вторник) от 10.00 часа в залата на Института по полимери – БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А, София.

 

 

П Р О Г Р А М А

 

10:00 – 10:15      Откриване

       ст.н.с. І ст. дхн Кольо Троев,

       Координатор на Модул 2

 

10:15 – 10:45      Представяне на работните пакети и видовете

                              дейности                     

   

       РП 1. Синтез и охарактеризиране на полимери, които ще

       бъдат използвани за получаването на нови полимерни

       материали.

       н.с. І ст. д-р Д. Панева

  

       РП 2. Получаване и охарактеризиране на нови полимерни

       микро- и наночастици, мицели/агрегати и липозоми.

       ст. ас. д-р Д. Момекова

    

       РП 3. Получаване и охарактеризиране на нови микро- и

       нановлакнести хибридни полимерни материали.

       чл.-кор. ст.н.с. І ст. дхн Ил. Рашков

 

 

     РП 4. Получаване и охарактеризиране на хибридни

      полимерни  гелове.

      н.с. І ст. д-р П. Петров

 

     РП 5. Получаване и охарактеризиране на конюгати

      полимер-лекарствено вещество.

      ст.н.с. ІІ ст. д-р Н. Косева

 

10:45 – 11:00     Кафе - пауза

 

11:00 – 11.30     Обсъждане

 

11:30                   Закриване